Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

lieslieslies
odezwij
odezwij się
odezwij się do mnie

bo marznę

a nic tak nie grzeje
jak Twoje słowa
— /
lieslieslies
spraw,  żebym znów płakał, 
bym czuł, że mam duszę
— /
lieslieslies
zaczęłam palić ogromne ilości papierosów. zasłona dymna, która pozornie odgradzała od świata.
— /
lieslieslies
spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem
— różewicz
lieslieslies
Cierpiał. Naprawdę wierzył, że go nikt nie kocha, a taka świadomość niezależnie od tego, kim jesteś, boli.
— harlan coben. bez śladu
lieslieslies
Jak my się kaleczymy
roztargnieni spieszący się
jak my się kaleczymy
wzajemnie okrutni w skupieniu czujni
nieomylni w zadawaniu ciosu
— różewicz

December 26 2014

lieslieslies
Tak kochanie
Masz rację zupełną kochanie
Pięknie wyglądasz kochanie
Kocham Cię kochanie
— J.C. "Kochanie" 26.12.2014

November 19 2014

lieslieslies
8386 dd7c
Reposted fromglupiages glupiages

November 11 2014

lieslieslies
stan z lekka samobójczy
— me
lieslieslies
i ślubuję Ci uśmiech przy porannej kawie, parasol w deszczu i stokrotki na wiosnę
— /

November 07 2014

lieslieslies
schwytana w sidła własnych niepokojących myśli,
upadająca, zupełnie sama, bezbronna, raniona, nieufna, chora, cierpiąca,
pragnąca śmierci, uwięziona w błędnym kole depresji, torturowana przez własny umysł. 
oto ja.
— Kaja Platowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahopeisdead hopeisdead

November 03 2014

lieslieslies
4075 5350
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
lieslieslies

ręce można też ogrzać
i o garnuszek
w którym jest gorąca kawa

jeśli na świecie
jest już tak zimno
(...)

— różewicz
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 02 2014

lieslieslies
nie czuję ciepła jesiennych, dobrych promieni, nie słyszę śmiechu szczęśliwych dziewcząt,
siedzę sama, przyjacielu, w pustym pokoju i boli mnie każda myśl
— poświatowska

October 03 2014

1750 b124 500
Reposted fromnoirceur noirceur viahiperbadziev hiperbadziev
lieslieslies
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viascorpix scorpix

September 28 2014

lieslieslies
taka przeklęta pozycja
stoję pomiędzy życiem i śmiercią
nie mam życia
nie mam śmierci
— me
Reposted bylifelessniewolnik

August 28 2014

lieslieslies
Świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej..
— me

August 07 2014

lieslieslies
i jak przystało na człowieka dojrzałego
papierosy palić zaczynam, chłopaka nie mam, bo nie umiem żadnego przy sobie utrzymać, 
ale to podobno dobrze, bo w poezji liczą się ludzie nieszczęśliwi, 
którzy nie umieją sobie życia prywatnego ułożyć.
— maria aniśkowicz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapomruki pomruki
lieslieslies
jesteśmy na ziemi, na to nie ma lekarstwa
— /
Reposted frombaldur baldur viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl